TECHNISCHE ONDERSTEUNING & ADVIES

ProTectS Engineering kunt u niet alleen inschakelen voor het gehele project, wij worden ook zeer regelmatig ingezet om mee te kijken met specialisten uit de eigen organisatie van de opdrachtgever.

Onze ruime blik, brede kennis en een schat aan ervaring geven zekerheid voor een organisatie. Vaak is er in een bedrijf al veel technische kennis aanwezig. Elk project is echter specifiek en vaak zijn er verschillende disciplines.

"Wij kijken graag mee en bieden ondersteuning om
uw project tot een goed einde te brengen."

ProTectS Engineering wordt ook regelmatig om advies gevraagd. Wij inventariseren de werkzaamheden, en geven advies hoe deze zo efficient mogelijk zijn uit te voeren. Uiteraard zijn we, gedurende het uitvoeren van het door ons gegeven advies, te allen tijde beschikbaar voor ondersteuning en begeleiding van de betrokkenen.

Voor technische zaken zoals het interne onderhoud, inspecties, reparatie, keuring en nieuw aan te schaffen machines en hulpmiddelen kunt u zich door ProTectS Engineering laten adviseren.

Wij hebben tevens uitgebreide expertise op het gebied van aanbestedingen via EMVI en BVP:

  • EMVI staat voor Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Dit houdt in dat de opdrachtgever inschrijvingen voor het gevraagde product of de dienst selecteert op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit. Onder kwaliteit kan onder meer verstaan worden publieksgerichtheid, duurzaamheid en risicobeheersing.
  • BVP staat voor Best Value Procurement en is een aanpak die uitgaat van de meeste waarde voor de laagste prijs. Bij BVP gaat het er om de best beschikbare expert te vinden die de opdracht kan uitvoeren. Om tot een maximaal resultaat te komen is het daarnaast van belang om los te laten en te vertrouwen in plaats van te controleren en beheersen. De opdrachtnemer neemt het voortouw voor de zaken die worden uitbesteed.