GROOT ONDERHOUD HARTELBRUG

016 Hartelbrug (11).JPG

De Hartelbrug vormt de verbinding tussen de A15 en Spijkenisse en ligt over zowel het Hartelkanaal als het Scheepsvaart- en Voedingskanaal. De zogenoemde basculebrug is opengesteld in 1968. In 1996 is aan de westzijde van de brug de Hartelkering voltooid.

Vanwege de staat van de brug is in april 2013 begonnen met de voorbereidingsfase van groot onderhoud aan de brug. Het bedrijf Mourik heeft van de Rijkswaterstaat de opdracht gekregen het groot onderhoud te realiseren. Binnen het onderhoud worden de conserveringswerkzaamheden uitgevoerd door de combinatie Bouman/GSB. ProTectS Engineering is door GSB gevraagd als projectleider de conserveringswerkzaamheden aan de Hartelbrug te begeleiden. De Hartelbrug bestaat uit twee verschillende beweegbare delen, waarvan beide bascules geconserveerd dienen te worden. Daarnaast moet ook de gehele onderzijde van de brug geconserveerd worden. 

Begin oktober 2013 waren zowel de Zoetwaterkanaalbrug en de Hartelkanaalbrug geconserveerd. De onderzijde van de beide bascullebruggen is geconserveerd met behulp van een steiger op een werkschip. Op een aantal punten moesten de dekplaten van de bascullebruggen nog geconserveerd worden. Dit vanwege beschadingen die eerst nog gerepareerd moesten worden voordat de conservering plaats kon vinden. Naast de onderzijde van de beide bascullebruggen zijn aan de buitenkant van de Hartelbrug ook de lichtblauwe leuningen geconserveerd en de zes verkeersportalen bovenop de brug. Binnen in de bascullekelder zijn de wanden van de kelder en het bewegingswerk geconserveerd. De onderhoudswerkzaamheden zijn eind 2013 voltooid.

01-12-2013

« Terug