ONDERHOUD SLUIS WEURT

20221207 Westsluis restwzh (2).jpg

Sluis Weurt is een bijna 100 jaar oud sluizencomplex in de nabijheid van de stad Nijmegen. De oude Oost sluis is aangelegd in de jaren '20 van de vorige eeuw. Halverwege de jaren '70 is de West sluis geopend. Deze West sluis wordt geschut door middel van hefdeuren. Momenteel voert de Rijkswaterstaat (onderhouds)werkzaamheden uit aan het gehele sluizencomplex. ProTectS Engineering is al projectleider betrokken bij deze werkzaamheden.

Roldeur (1)

De aannemerscombinatie VIVO Weurt & Heumen, bestaande uit o.a. Volker Infra en Van Oord, heeft in 2020 de opdracht ontvangen voor het groot onderhoud aan het sluizencomplex Weurt. Onderdeel van dit onderhoudsprogramma is de revisie van de twee grote hefdeuren van de Westsluis aan de Waalzijde. De twee grote roldeuren van de Oostsluis dienen levensduurverlengd onderhoud (LVO) te krijgen.

Door Volker Engineering Services is in april 2020 de eerste hefdeur gedemonteerd en afgevoerd naar het terrein van Mercon Steel in Gorinchem. Daar begeleidt ProTectS Engineering de conserveringswerkzaamheden. In Gorinchem zijn alle losse delen gedemonteerd en vervolgens is de gehele hefdeur in de straal- en conserveringsloods gereden.

In de bestaande coating van de hefdeur is de stof Chroom 6 aangetroffen. Aangezien deze stof bijzonder gevaarlijk is bij inademing of contact met de huid zijn er speciale maatregelen genomen om het straalproces veilig te laten verlopen. Onder andere is er door een steigerbouwer in de straalloods een speciale steigertent geplaatst die geheel stofdicht was. Deze tent wordt vervolgens in lichte onderdruk gezet om te voorkomen dat Chroom 6 deeltjes in de omgeving terecht kunnen komen.

In de zomer 2020 is de eerste hefdeur geheel gestraald en geconserveerd. Nadat alle gereviseerde delen zijn gemonteerd is de deur eind september 2020 weer teruggeplaatst.

In 2021 is de Middendeur van de Westsluis gereviseerd. Deze is eveneens naar Mercon in Gorinchem getransporteerd. Na het demonteren van alle losse onderdelen is de deur door Straal- en schilderbedrijf Feijenoord blank gestraald en voorzien van een hold-primer. Vervolgens zijn er constructieve aanpassingen aan de deur uitgevoerd door Mercon, waarna de deur geheel is voorzien van een nieuw conserveringssysteem. Tijdens deze revisie is de bestaande Kanaaldeur verplaatst naar het Middenhoofd en is de gereviseerde deur in september 2021 teruggeplaatst in het portaal aan de kanaalzijde.

In april 2022 is de deur uit het portaal in het midden van de Westslsuis gedemonteerd en getransporteerd naar Mercon. Net als in 2021 zijn de losse onderdelen van de deur gedemonteerd, en door Straal-, en schilderbedrijf Feijenoord geheel blank gestraald en voorzien van een hold-primer. Vervolgens zijn er constructieve aanpassingen aan de deur uitgevoerd door Mercon, waarna de deur geheel is voorzien van een nieuw conserveringssysteem. De deur is in september 2022 weer teruggeplaatst in het Middenportaal van de Westsluis. Van de Oostsluis is Roldeur 2 in het onderhoudsdok geplaatst. Op aanwijzing en in overleg met de opdrachtgever is de deur d.m.v. levensduurverlengd onderhoud (LVO) weer gereed gemaakt voor de komende jaren. 

In 2023 is de laatste van de drie roldeuren van de Oostsluis in het droogdok geplaatst en de conservering, tijdens de renovatie door VIVO, kleinschalig bijgewerkt. Al deze werkzaamheden waren in augustus gereed.

In 2024 worden diverse onderhouds-, en herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de deuren van de Westsluis, waarbij onder andere de conservering bijgewerkt dient te worden.

Sluis Weurt (8) Deur na demontage bij Mercon

Sluis Weurt (9) Hefdeur westsluis

Middendeur (1)

Middendeur (2)

Middendeur (3)

Middendeur (4)

Middendeur (6)

Roldeur (1)

Roldeur (2)

Roldeur (3)

Roldeur (4)

Roldeur (5)

20221207 Westsluis restwzh (1)

20221207 Westsluis restwzh (3)

20221207 Westsluis restwzh (4)

20221207 Westsluis restwzh (5)

20221207 Westsluis restwzh (2)

15-1-2024

« Terug