ONDERHOUD SLUIS WEURT

Sluis Weurt (1).jpg

Sluis Weurt is een bijna 100 jaar oud sluizencomplex in de nabijheid van de stad Nijmegen. De oude Oost sluis is aangelegd in de jaren '20 van de vorige eeuw. Halverwege de jaren '70 is de West sluis geopend. Deze West sluis wordt geschut door middel van hefdeuren. Momenteel voert de Rijkswaterstaat (onderhouds)werkzaamheden uit aan het gehele sluizencomplex. ProTectS Engineering is al projectleider betrokken bij deze werkzaamheden.

De aannemerscombinatie VIVO Weurt & Heumen, bestaande uit o.a. Volker Infra en Van Oord, heeft in 2020 de opdracht ontvangen voor het groot onderhoud aan het sluizencomplex Weurt. Onderdeel van dit onderhoudsprogramma is de revisie van de twee grote hefdeuren van de Westsluis aan de Waalzijde. De twee grote roldeuren van de Oostsluis dienen levensduurverlengd onderhoud (LVO) te krijgen. Deze werkzaamheden staan gepland tot en met 2023.

Door Volker Engineering Services is in april 2020 de eerste hefdeur gedemonteerd en afgevoerd naar het terrein van Mercon Steel in Gorinchem. Daar begeleidt ProTectS Engineering de conserveringswerkzaamheden. In Gorinchem zijn alle losse delen gedemonteerd en vervolgens is de gehele hefdeur in de straal- en conserveringsloods gereden.

In de bestaande coating van de hefdeur is de stof Chroom 6 aangetroffen. Aangezien deze stof bijzonder gevaarlijk is bij inademing of contact met de huid zijn er speciale maatregelen genomen om het straalproces veilig te laten verlopen. Onder andere is er door een steigerbouwer in de straalloods een speciale steigertent geplaatst die geheel stofdicht was. Deze tent wordt vervolgens in lichte onderdruk gezet om te voorkomen dat Chroom 6 deeltjes in de omgeving terecht kunnen komen.

In de zomer 2020 is de eerste hefdeur geheel gestraald en geconserveerd. Nadat alle gereviseerde delen zijn gemonteerd is de deur eind september 2020 weer teruggeplaatst.

In 2021 is er gestart met de demontage van de Middendeur van de Westsluis. Deze is eveneens naar Mercon in Gorinchem getransporteerd. Na het demonteren van alle losse onderdelen is de deur door Straal- en schilderbedrijf Feijenoord blank gestraald en voorzien van een hold-primer. Vervolgens zijn er constructieve aanpassingen aan de deur uitgevoerd door Mercon, waarna de deur geheel is voorzien van een nieuw conserveringssysteem. Als alle gereviseerde delen weer zijn gemonteerd zal de deur in september 2021 weer worden teruggeplaatst.

Volgens planning zal in 2022 gestart worden met de onderhoudswerkzaamheden aan de Oostsluis.

Sluis Weurt (8) Deur na demontage bij Mercon

Sluis Weurt (9) Hefdeur westsluis

30-8-2021

« Terug