ONDERHOUD SLUIS WEURT

Sluis Weurt (1).jpg

Sluis Weurt is een bijna 100 jaar oud sluizencomplex in de nabijheid van de stad Nijmegen. De oude Oost sluis is aangelegd in de jaren '20 van de vorige eeuw. Halverwege de jaren '70 is de West sluis geopend. Deze West sluis wordt geschut door middel van hefdeuren. Momenteel voert de Rijkswaterstaat (onderhouds)werkzaamheden uit aan het gehele sluizencomplex. ProTectS Engineering is al projectleider betrokken bij deze werkzaamheden.

Onderdeel van dit onderhoudsprogramma is de revisie van de grote hefdeur van de West sluis aan de Waalzijde. Door Volker Engineering Services is in april 2020 de hefdeur gedemonteerd en afgevoerd naar het terrein van Mercon Steel in Gorinchem. Daar begeleidt ProTectS Engineering de conserveringswerkzaamheden. In Gorinchem zijn alle losse delen gedemonteerd en vervolgens is de gehele hefdeur in de straal- en conserveringsloods gereden.

In de bestaande coating van de hefdeur is de stof Chroom 6 aangetroffen. Aangezien deze stof bijzonder gevaarlijk is bij inademing of contact met de huid zijn er speciale maatregelen genomen om het straalproces veilig te laten verlopen. Onder andere is er door een steigerbouwer in de straalloods een speciale steigertent geplaatst die geheel stofdicht was. Deze tent wordt vervolgens in lichte onderdruk gezet om te voorkomen dat Chroom 6 deeltjes in de omgeving terecht kunnen komen.

In de zomer 2020 is de deur geheel gestraald en geconserveerd. Nadat alle gereviseerde delen zijn gemonteerd zal de deur in  eind september 2020 weer worden teruggeplaatst worden.

11-9-2020

« Terug