ONDERHOUD MAESLANTKERING

[600-471734].jpg

De Maeslantkering is evenals de Oosterscheldekering een icoon binnen de Nederlandse waterkeringen en de sluitpost van een van de omvangrijkste na-oorlogse infrastructurele investeringen, de Deltawerken. De bouw van de Maeslantkering, die in totaal 1 miljard gulden kostte, is gestart in 1991 en voltooid in 1997 met de opening door koningin Beatrix. De Maeslantkering bestaat in basis uit twee drijflichamen van elk 22 meter hoog en 210 meter lang die roteren om een gigantisch bollager.

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat

Voor het betrouwbaar functioneren van de waterkering is regulier en preventief onderhoud van vitaal belang. Momenteel werkt de Rijkswaterstaat aan de revisie van het deballastsysteem en de conservering van de binnenzijde van de drijflichamen. De aanbesteding vindt plaats op basis van gedachtegoed DOEN. 

DOEN is een gedachtegoed, waar keuzes en de manier waarop wordt gehandeld in een project uit voortvloeien. DOEN gaat voor maximale klantwaarde en eerlijk geld voor eerlijk werk. Dit wordt bereikt door beter met elkaar samen te werken, en door te werken vanuit de bedoeling achter bestaande regels. Logisch nadenken en alleen doen wat zinnig is. En door te leren en geleerde lessen te delen met anderen. 

Het project heet DECODE wat staat voor "revisie deel DEballastsysteem Maeslantkering, COnserveringswerkzaamheden binnenzijde drijflichamen Maeslantkering met het DoEn gedachtegoed". In dit project DECODE wordt de nieuwe werkwijze DOEN toegepast om in goede samenwerking met de markt het project uit te voeren zonder verspilling door juridificering en overbodige regels. De nieuwe werkwijze is eerder succesvol toegepast bij het Project DOEN - de Nijkerkerbrug.

Na de derde fase van de aanbesteding is bekend gemaakt dat, onder andere op basis van het ingediende plan, het Gelders Straal- en Schilderbedrijf (GSB) uit Ochten is geselecteerd voor het contract. GSB werkt in één team met de Rijkswaterstaat de voorbereidingen uit voor het realiseren van de opdracht. ProTectS Engineering is door GSB gevraagd om de rol van Contract Manager te vervullen. 

Na een intensieve periode van samenwerking met het team Keringen 1 van de Rijkswaterstaat heeft GSB in 2021 de definitieve gunning ontvangen voor het uitvoeren van de werkzaamheden aan de Maeslantkering.

In het voorjaar van 2022 heeft ProTecS Engineering is samenwerking met GSB diverse plannen opgesteld ter voorbereiding van de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden aan de Maelantkering. De uitvoering van de werkzaamheden is ná het stormseizoen gestart. De werkzaamheden zijn voorspoedig verlopen en in augustus 2022 afgerond.

Maeslantkering (1)

Maeslantkering (4)

Maeslantkering (2)

Maeslantkering (3)

Maeslantkering (5)

Maeslantkering (6)

16-1-2024

« Terug