ONDERHOUD OOSTERSCHELDEKERING

Oosterscheldekering (27) Panorama Roompot.jpg

ProTectS Engineering is verantwoordelijk voor het Technisch Management van het Klein en Groot Onderhoud aan een van de markantste Deltawerken van Nederland, de Oosterscheldekering. Destijds was nooit eerder een constructie gemaakt op zo’n grote schaal en met zulke enorme afmetingen. En nog steeds is de stormvloedkering ongeëvenaard. De kering staat wereldwijd hoogstaand bekend als een waterbouwkundige prestatie.

Oosterscheldekering (27) Panorama Roompot

De twee conserveringsbedrijven Van der Ende uit Barendrecht en GSB uit Ochten hebben in 2014 de aanbesteding voor dit onderhoud aan de Oosterscheldekering gewonnen. Deze bedrijven hebben gezamenlijk een aparte entiteit opgericht, de OSK Conserveringsgroep. Vanuit deze entiteit worden de afzonderlijke disciplines aangestuurd, waarbij ProTectS Engineering verantwoordelijk is voor het Technisch Management.

Het Groot Onderhoud omvat onder andere het geconditioneerd stralen en conserveren van de 32 stuks schuiven. Hiervoor zijn twee hulpconstructies ontwikkeld en gebouwd. Deze hulpconstructies zijn modulair op te bouwen. Op deze wijze kunnen ze op elke afzonderlijke schuif worden opgebouwd. Onderling verschillen deze schuiven namelijk in de hoogte van de kerende wand, deze zijn respectievelijk: 5,9 m, 6,9 m, 7,9 m, 8,9 m en 10,9 meter. Per jaar kunnen er maximaal 4 stuks schuiven worden behandeld.

De 124 stuks bewegingswerken van de schuiven worden middels Klein Onderhoud ook weer geheel gereed gemaakt voor de toekomst. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden zijn eveneens twee hulpconstructies ontworpen en gefabriceerd. Hierdoor kunnen, ongeacht de weerscondities, het hele jaar de werkzaamheden worden uitgevoerd.Zoals te zien op de foto’s zijn ten behoeve van deze werkzaamheden twee stuks hoogwerkers voorzien van een speciale manbak, zodat vanaf de werkweg vrijwel alle locaties van de schuiven bereikbaar zijn.

Eind 2018 zijn 4 stuks schuiven geheel gestraald en geconserveerd in de daarvoor bedoelde hulpconstructie. Het onderhoudswerk aan de pijlers uitgevoerd met de daarvoor gerealiseerde hulpconstructie. Bij de zogenoemde “eindpijlers” is gebruik gemaakt van steigers omdat de hulpconstructie (nog) niet geschikt was voor plaatsing op deze pijlers.

Zoals contractueel is overeengekomen mogen de werkzaamheden aan de schuiven uitgevoerd worden in het zomerseizoen tussen 1 april en 1 oktober. In het stormseizoen dient de kering volledig operationeel te zijn. In het zomerseizoen 2019 zijn de werkzaamheden aan 2 stuks schuiven van het sluitgat “Hammen” en 2 stuks schuiven van sluitgat “Schaar” naar volle tevredenheid, en binnen de afgesproken planning afgerond. Op diverse pijlerconstructies zijn de bewegingswerken van de schuiven ontroest en is de bestaande conservering bijgewerkt en geheel voorzien van een nieuwe conserveringslaag. Bij twee stuks zogenoemde “eindpijlers” is er gebruik gemaakt van steigers omdat de hulpconstructie niet geschikt was voor plaatsing op deze pijlers.

In verband met de uitbraak van het coronavirus is de OSK Conserveringsgroep na het stormseizoen in april 2020 niet gestart met het groot onderhoud aan de schuiven. Gezien het feit dat het functioneren van de kering dermate kritisch is voor het volledige achterland, moest worden voorkomen dat bij uitval van het personeel de hulpconstructies niet meer verwijderd konden worden. Hierdoor zouden delen van de kering in het stormseizoen niet inzetbaar zouden zijn. Dit was een ondenkbaar scenario wat voorkomen diende te worden.

In mei 2020 is in overleg met de Rijkswaterstaat besloten om in 2020 aan slechts twee stuks schuiven groot onderhoud te plegen. De twee andere schuiven zijn doorgeschoven naar 2024. In november 2020 is het klein onderhoud aan de pijlers gereed. 

Het opbouwen van de hulpconstructies is na de winterperiode in april 2021 weer gestart. Ondanks tegenslag met één van beide hulpconstructies en de weersomstandigheden (relatief veel wind en hoge golven in het zomerseizoen) zijn 3 stuks schuiven voorzien van een nieuw conserveringssysteem. 

In tegenstelling tot 2021 zijn er in 2022 weinig tot geen tegenslagen geweest bij het werken aan de schuiven. Het weer was goed en er waren weinig dagen met harde wind en/of hoge golven. 

In 2023 zijn er drie stuks schuiven geconserveerd. De eerste maanden van het zomerseizoen 2023 waren uitzonderlijk mooi, waardoor de werkzaamheden aan de schuif Hammen 9 voorspoedig zijn verlopen. Bij start van de volgende twee schuiven, Schaar 5 en Hammen 15 sloeg het weer echter om, waardoor de werkzaamheden hinder ondervonden van de weersomstandigheden, zoals harde wind, hoog water en golfslag. In de laatste maanden van het jaar zijn praktisch alle restwerkzaamheden afgerond aan de drie schuiven. De winterperiode 2023-2024 is gebuikt voor het voorbereiden van het laatste seizoen (2024) waarin nog 4 stuks schuiven behandeld moeten worden.

Het Groot Onderhoud aan de schuiven van de Oosterscheldekering loopt naar verwachting nog door tot einde 2024. 

 

Oosterscheldekering (21) HC Schaar 11 - Opbouw (1)

Oosterscheldekering (22) HC Schaar 11 - Opbouw (2)

Oosterscheldekering (24) In de HC ná 1e laag (2)

Oosterscheldekering (23) In de HC ná 1e laag (1)

Oosterscheldekering (25) Schuif gereed (1)

Oosterscheldekering (26) Schuif gereed (2)

Oosterscheldekering (27) Panorama Roompot

Oosterscheldekering (29)

Oosterscheldekering (28)

Oosterscheldekering (30)

Oosterscheldekering (31)

Oosterscheldekering (32)

Oosterscheldekering (33)

Oosterscheldekering (34)

Oosterscheldekering (35)

Oosterscheldekering (36)

16-1-2024

« Terug