ONDERHOUD OOSTERSCHELDEKERING

Hulpconstr schuiven (5).jpg

ProTectS Engineering is verantwoordelijk voor het Technisch Management van het Klein en Groot Onderhoud aan een van de markantste Deltawerken van Nederland, de Oosterscheldekering. Destijds was nooit eerder een constructie gemaakt op zo’n grote schaal en met zulke enorme afmetingen. En nog steeds is de stormvloedkering ongeëvenaard. De kering staat wereldwijd hoogstaand bekend als een waterbouwkundige prestatie.

De twee conserveringsbedrijven Van der Ende uit Barendrecht en GSB uit Ochten hebben in 2014 de aanbesteding voor dit onderhoud aan de Oosterscheldekering gewonnen. Deze bedrijven hebben gezamenlijk een aparte BV opgericht, de OSK Conserveringsgroep. Vanuit deze BV worden de afzonderlijke disciplines aangestuurd, waarbij ProTectS Engineering verantwoordelijk is voor het Technisch Management.

Het Groot Onderhoud omvat onder andere het geconditioneerd stralen en conserveren van de 32 stuks schuiven. Hiervoor zijn twee hulpconstructies ontwikkeld en gebouwd. Deze hulpconstructies zijn modulair op te bouwen. Op deze wijze kunnen ze op elke afzonderlijke schuif worden opgebouwd. Onderling verschillen deze schuiven namelijk in de hoogte van de kerende wand, deze zijn respectievelijk: 5,9 m, 6,9 m, 7,9 m, 8,9 m en 10,9 meter. Per jaar kunnen er maximaal 4 stuks schuiven worden behandeld.

De 124 stuks bewegingswerken van de schuiven worden middels Klein Onderhoud ook weer geheel gereed gemaakt voor de toekomst. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden zijn eveneens twee hulpconstructies ontworpen en gefabriceerd. Hierdoor kunnen, ongeacht de weerscondities, het hele jaar de werkzaamheden worden uitgevoerd.Zoals te zien op de foto’s zijn ten behoeve van deze werkzaamheden twee stuks hoogwerkers voorzien van een speciale manbak, zodat vanaf de werkweg vrijwel alle locaties van de schuiven bereikbaar zijn.

Eind 2018 zijn 4 stuks schuiven geheel gestraald en geconserveerd in de daarvoor bedoelde hulpconstructie. Het onderhoudswerk aan de pijlers uitgevoerd met de daarvoor gerealiseerde hulpconstructie. Bij de zogenoemde “eindpijlers” is gebruik gemaakt van steigers omdat de hulpconstructie (nog) niet geschikt was voor plaatsing op deze pijlers.

Zoals contractueel is overeengekomen mogen de werkzaamheden aan de schuiven uitgevoerd worden in het zomerseizoen tussen 1 april en 1 oktober. In het stormseizoen dient de kering volledig operationeel te zijn. In het zomerseizoen 2019 zijn de werkzaamheden aan 2 stuks schuiven van het sluitgat “Hammen” en 2 stuks schuiven van sluitgat “Schaar” naar volle tevredenheid, en binnen de afgesproken planning afgerond. Op diverse pijlerconstructies zijn de bewegingswerken van de schuiven ontroest en is de bestaande conservering bijgewerkt en geheel voorzien van een nieuwe conserveringslaag. Bij twee stuks zogenoemde “eindpijlers” is er gebruik gemaakt van steigers omdat de hulpconstructie niet geschikt was voor plaatsing op deze pijlers.

Het Klein Onderhoud aan de 124 bewegingswerken loopt nog tot 2020, terwijl het Groot Onderhoud aan de schuiven doorloopt tot 2022.

 

2-11-2019

« Terug