BEGELEIDING VAN EEN GROEIEND BEDRIJF

logo_300.png

Een bedrijf dat gespecialiseerd is in hydraulische systemen liep na een gestage groei  tegen diverse organisatorische problemen aan binnen de operationele bedrijfsvoering van het bedrijf.

Om een soepelere groei te bewerkstelligen is ProTectS Engineering gevraagd om de punten die de problemen veroorzaken helder te krijgen en bijbehorend advies te verlenen. Op basis van dit advies is een deel van de organisatie aangepast. De reorganisatie is door ProTectS Engineering uitgewerkt en toegepast.

01-02-2013

« Terug