RENOVATIE BRUG EWIJK

Brug Ewijk (19).JPG

De Waalbrug bij Ewijk is, evenals 8 andere vaste stalen bruggen en 6 beweegbare stalen bruggen, binnen het Project Renovatie Bruggen gerenoveerd door de Rijkswaterstaat. Deze onderhoudswerkzaamheden waren nodig omdat meer en zwaarder verkeer gebruik maakt van de bruggen dan voorzien.

Door de renovatie kan het verkeer de komende 30 jaar veilig gebruik blijven maken van de bruggen. Bij Ewijk is er een nieuwe brug naast de oude brug van de A50 gemaakt. Nadat de nieuwe brug in 2013 gereed kwam, werd de oude brug uit het verkeer genomen en gerenoveerd. Voor de conservering van deze oude brug is op 28 juni 2012 een aanbesteding gehouden. Voor deze aanbesteding waren drie combinaties in de running, waaronder de combinatie Strukton-Ballast Nedam. Binnen deze combinatie viel het conserveringswerk onder het Gelders Staalstraal- en Schildersbedrijf (GSB). Voor dit conserveringsbedrijf heeft ProTectS Engineering de aanbesteding van 28 juni 2012 voorbereidt. Uiteindelijk heeft de combinatie Strukton-Ballast Nedam ook de aanbesteding gewonnen.

De conserveringswerkzaamheden van GSB zijn in het najaar van 2012 van start gaan, waarbij ProTectS Engineering de projectbegeleiding verzorgde. Voor de conserveringswerkzaamheden aan de buitenzijde van de brug, diende er een werkwagen aan de brug te worden bevestigd. Voorwaarde voor deze voorziening was onder andere dat het fietsverkeer ongehinderd doorgang kon vinden. In het kader van de renovatie werd ook het rijdek van de brug voorzien van Hoge Sterkte Beton (HSB). Hiervoor diende de brug echter aan de binnenzijde verstevigd te worden, aangezien het HSB zorgt voor een hogere belasting. De betreffende locaties waar de verstevigingen werden aangebracht, werden door GSB eerst afgetekend en gestraald. Dit omdat de aanwezige conservering vervuiling in de lassen zou geven, waardoor er een kwalitatief mindere verbinding ontstaat. De staalversterkingen werden vervolgens aangebracht in de kokerliggers van de brug. 

Voor de conserveringswerkzaamheden aan de buitenzijde van de brug werd er gebruik gemaakt van twee soorten werkwagens. Een kleinere werkwagen werd gebruikt om de zijden van de brug te conserveren en hing als het ware naast de brug. Een grotere werkwagen overspande de hele breedte van de brug en werd gebruikt om de onderzijde van de brug te conserveren. De beide werkwagens zijn duidelijk te zien op foto 14, waarbij de grotere werkwagen nog op containers staat om op een later tijdstip aan de brug bevestigd te worden. 

GSB heeft eind 2014 een aanvullende opdracht gekregen om de gehele onderzijde van de tien kokerliggers van de brug te stralen en te conserveren. De brug heeft een totale lengte van 1.055 meter, met een hoofdoverspanning van 270 meter. Met deze werkzaamheden is begin 2015 gestart met behulp van twee werkwagens, één aan de Noord- en één aan de Zuidzijde van de brug. Op foto 24 t/m foto 33 is te zien hoe een van de werkwagen wordt omgehangen naar een andere overspanning. 

In de zomer 2015 zijn er ook straalwerkzaamheden uitgevoerd in de pyloon t.b.v. het aanbrengen van staalversterkingen. Eind 2015 is er gestart met het stralen en conserveren van de binnenzijde van de brug. Dit nadat alle staalversterkingen en reparaties waren afgerond. Uiteindelijk zijn in november 2016 de gehele onderzijde van de brug en de twee pylonen volledig volledig voorzien van een nieuw conserveringssyteem. Aan de binnenzijde van de kokerligger zijn alle beschadigingen t.g.v. de versterking van de brug volledig bijgewerkt. 

ProTectS Engineering was, als projectleider van het gehele conserveringwerk, betrokken bij de dagelijkse voortgang van de genoemde activiteiten. Medio 2017 is deze enorme klus naar tevredenheid van de klant afgerond.

 

 

 

Werkwagen ten behoeve van het conserveren van de onderzijde van de brug. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
   

9-5-2017

« Terug