ONDERHOUD VOLKERAKSLUIZEN

Volkerak (3) Bestaande situatie (3).jpg

De Volkeraksluizen vormen Europa’s grootste en drukst bevaren binnenvaartsluizencomplex. Dit Deltawerk is van groot economisch belang voor de scheepvaart. De Combinatie VOS Impuls V.O.F. (met o.a. KWS, VES en Aquavia) heeft in 2020 de opdracht gekregen voor het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden aan onder andere de taatsen en de deuren van dit sluizencomplex.

De Volkeraksluizen zijn tussen 1957 en 1967 nabij Willemstad gebouwd. Het sluizencomplex scheidt het Hollandsch Diep van het Volkerak. In 1974 werd de naastgelegen jachtensluis voltooid. Het sluizencomplex beschermt het zuiden van Zeeland tegen hoogwater en is tegelijkertijd erg belangrijk voor het scheepvaartverkeer. Jaarlijks passeren er bijna 150.000 vrachtschepen. Het is daarom van belang dat onderhoud periodiek uitgevoerd wordt om het complex in topconditie te houden.

De renovatie van de sluisdeuren omvat onder andere het herstellen van de huidige conservering. Straal-, en schildersbedrijf Feijenoord heeft van Combinatie VOS de opdracht ontvangen om de conservering op de deuren herstellen nadat deze zijn gedemonteerd. ProTectS Engineering verzorgt voor de projectleiding voor deze werkzaamheden.

De eerste twee deuren zijn in juli 2021 gedemonteerd en in een tijdelijke opslag geplaatst. Bij de nul inspectie is gebleken dat de bestaande conservering niet aan de gevraagde levensduur van 15 jaar kan voldoen. Op dit moment wordt in samenwerking met de Rijkswaterstaat naar een passende oplossing gezocht, waarbij mogelijk de bestaande conservering volledig vernieuwd wordt. Naar aanleiding hiervan wordt tevens een nul inspectie uitgevoerd op de andere deuren binnen de scope. Dit om de rest levensduur van de conservering op de andere deuren te bepalen. Mogelijk moeten hier namelijk ook aanvullende maatregelen genomen worden om de levensduur te garanderen.

Volkerak (1) Bestaande situatie (1)

 Volkerak (2) Bestaande situatie (2)

Volkerak (3) Bestaande situatie (3)

Volkerak (4) Bestaande situatie (4)

Volkerak (5) Nulinspectie 1e set (1)

Volkerak (6) Nulinspectie 1e set (2)

Volkerak (7) Nulinspectie 1e set (3)

Volkerak (8) Nulinspectie 1e set (4)

Volkerak (9) Nulinspectie 1e set (5)

Volkerak (10) Nulinspectie 1e set (6)

31-8-2021

« Terug