LEUNINGWERK OOSTERSCHELDEKERING

Leuningwerk OSK (1).jpg

De Oosterscheldekering is één van de markanste Deltawerken die Nederland kent. De kering staat wereldwijd hoogstaand bekend als een waterbouwkundige prestatie. Een uitgebreid artikel over het onderhoud aan de Oosterscheldekering is hier terug te vinden. 

Begin 2022 heeft de Rijkswaterstaat een aanvraag op de markt gezet voor het vervangen van het leuningwerk aan de Noordzeezijde van de Oosterscheldekering en het plaatsen van hekwerken met overloopbordessen.

Leuningwerk OSK (1)

Leuningwerk OSK (11)

In totaal dient 3,8 kilometer hekwerk vervangen te worden. Het vervangen van de leuning is na ruim 30 jaar noodzakelijk, aangezien het einde van de levensduur nadert. Om te kunnen voldoen aan het Bouwbesluit wordt het nieuwe leuningwerk 30 cm hoger dan het huidige leuningwerk. Daarnaast wordt de toegang tot de pijlers met hekwerken en bordessen beperkt en verbeterd. Ter hoogte van iedere pijler komt een 3 meter hoog hek met een toegangspoort. Achter het hek worden op alle 65 pijlers vaste werkbordessen geplaatst. Hierdoor is het onderhoud vanaf de werkweg van de Oosterscheldekering veiliger en eenvoudiger uit te voeren.

ProTectS Engineering is door Waterland Projecten gevraagd om technische ondersteuning te verlenen in de aanbestedingsfase. Uiteindelijk heeft de Rijkswaterstaat het werk gegund aan de combinatie Hollandia Services en Takke Breukelen. 

Door deze combinatie is ProTectS Engineering gevraagd kennis in te brengen om de raakvlakken tussen de fabricage van het staalwerk, de aan te brengen conservering en de montage zo goed mogelijk te beheersen.

In 2023 zijn alle plannen opgesteld en uitgewerkt door de bouwcombinatie. Vervolgens is de productie van alle hekwerken, leuningwerken en bordessen gestart. In de winterperiode van 2023 / 2024 zal worden gestart met het plaatsen van de eerste delen van het staalwerk. ProTectS Engineering is met name betrokken voor het raakvlak van de stalen delen met de conservering.

Leuningwerk OSK (10)

Leuningwerk OSK (12)

Leuningwerk OSK (2)

Leuningwerk OSK (3)

Leuningwerk OSK (4)

Leuningwerk OSK (5)

Leuningwerk OSK (6)

Leuningwerk OSK (9)

Leuningwerk OSK (7)

Leuningwerk OSK (8)

16-1-2024

« Terug